Chcem byť inštruktorom Krav Maga

Ako to funguje

Každý kto sa chce stať inštruktorom Krav Maga v organizácii Krav Maga Global (KMG) alebo jeho asistentom, musí prejsť základným kurzom KMG – GIC (Global instructor course) v trvaní 190 hodín, ktorý je rozdelený do dvoch častí po 12 dní a s rozostupom približne jeden, dva mesiace.

Samotný kurz je kombináciou teórie (pedagogika, právo, anatómia atď.) a praktického tréningu. Kurz je ukončený testami – technickými a absolvent získava technický stupeň G1 a vedomostnými, kedy je preverená jeho schopnosť učiť ostatných.

Nato, aby jednotlivec mohol absolvovať kurz GIC, musí prejsť prípravou budúceho inštruktora KMG, ktorý prebieha formou celodenných seminárov a je vedený riaditeľom KMG Slovakia - Branislavom Križákom.

Absolvovanie kurzov preukáže vhodnosť a pripravenosť záujemca o kurz GIC.

Ako sa môžem prihlásiť?

Chcem sa prihlásiť
Branislav Križák - Národné Krav Maga Centrum

PaedDr. Branislav Križák

Špecializácia Krav Maga, box, kondičný tréning
Riaditeľ a hlavný tréner
"Ľahší tréning bol včera"

Od mlada sa pohyboval v športových karate kluboch, súťažil v kick boxe vo full kontakte, neskôr vyštudoval FTVŠ – UK odbor tréner úpolových športov. Sedem rokov života venoval ako dôstojník silovým zložkám SR. Po ukončení kariéry v roku 2008 priniesol Krav Maga do civilnej sféry a v Bratislave založil svoj prvý klub, ktorý sa v roku 2017 stáva Národným Krav Maga Centrom.

Branislav Križák bol za svoju činnosť vymenovaný Eyalom Yanilovom za riaditeľa sekcie IKMF a neskôr KMG pre Slovensko. Aktuálne má pod sebou 20 inštruktorov KMG Slovakia a je držiteľom najvyššieho technického stupňa v organizácii.

"Ľudia vždy rešpektujú moc. Moc prichádza vo veľa podobách. Krav Maga je moc budú Vás rešpektovať ak ju budete ovládať."
Imrich Lichtenfeld