Krav Maga

Národné Krav Maga Centrum (NKMC) je priame zastúpenie organizácie Krav Maga Global, ktorej hlavným predstaviteľom je master Eyal Yanilov.

Doménou NKMC je veľmi úzke prepojenie bojového systému Krav Maga a športového tréningu na zlepšovanie fyzických a aj psychických schopností každého jednotlivca, ktorý u nás trénuje. Hľavným predstaviteľom NKMC je PaedDr. Branislav Križák, diplomovaný tréner úpolových športov a dlhoročný člen a inštruktor ozbrojených zložiek MV SR v oblasti telesnej a streleckej prípravy.

Aké tréningy Krav Maga ponúkame

Zmiešaná skupina pre dospelých

Tréningové skupiny pre mužov a ženy od začiatočníkov až po pokročilých.

Rozhvrh tréningov
Pondelok a streda 17:30h do 19:00h Začiatočníci
Utorok a štvrtok 17:30h do 19:00h Zmiešaná skupina
Utorok a štvrtok 6:45h do 8:00h Zmiešaná skupina

Krav Maga ženy

Zameranie na ženskú sebaobranu a situácie ku tomu patriace. Inštruktorkou je samozrejme žena, ktorá sa na uvedený tréning špecializuje.

Rozhvrh tréningov
Utorok a štvrtok 17:30h do 19:00h

Krav Maga pre deti (7 – 10 rokov)

Tréning so zameraním na rozvoj koordinačných, ale aj kondičných schopností detí prostriedkami úpolov a krav maga cvičení, ktoré zabezpečujú postupné osvojovanie sebaobranných činností. Veľký dôraz dávame na vzdelanie inštruktora v tomto smere.

Rozhvrh tréningov
Pondelok a streda 16:00 do 17:15

Krav Maga pre dorast (11 - 17 rokov)

Kopy, údery, techniky krav maga, základy športového tréningu, rozvoj vôľových vlastností a sebavedomia. Veríme, že v tejto skupine vytvárame budúcich kvalitných krav maga inštruktorov.

Rozhvrh tréningov
Utorok a štvrtok 16:00 do 17:30

Sledujte Krav Maga deti a dorast aj na Facebooku.

Ako to funguje

Pokiaľ chceš začať s tréningom krav maga v NKMC, tak sa proste zaradíš do skupiny, ktorá je pre teba vytvorená a vhodná – či už podľa veku, pohlavia, alebo technickej pripravenosti. V uvedenej skupine získaš tréningom všetko čo potrebuješ na svoj ďalší postup, či už technický, alebo výkonostný.

Základným krokom je testovanie na technický stupeň P1, P2 a potom len vyššie a vyššie. Taktiež vytvárame priestor na zlepšenie ostatných činností, ktoré sú v uvedenom  rozvoji veľmi dôležité – príprava na boj, zlepšovanie kondičnej pripravenosti.

Tréningy krav maga prebiehajú pod vedením Branislava Križáka a jeho tímu a sú zamerané na naučenie a zdokonalenie techniky, zlepšenie kondície a celkovej telesnej výkonnosti. Taktiež vytvárame priestor na tréningy kombat krav maga, ktorej sa Branislav Križák neustále venuje a ktorá je zameraná primárne na boj a nie na sebaobranu, aj keď táto hranica je veľmi tenká.

Systém testovania a získavanie technických stupňov – testovanie zvyčajne prebieha pod dohľadom zahraničného inštruktora (hlavne vyššie stupne) a to 2 x ročne.

Kedy najbližšie začína kurz a aká je cena?

Chcem presné informácie

Cenník

Bežný vstup
10,00

jednorázový vstup

  Zmiešaná skupina
  70,00

  Predplatné na mesiac
  Posilňovňa v cene

   Ženská Krav Maga
   50,00

   Predplatné na mesiac

    Deti a dorast
    50,00

    predplatné na mesiac